โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ

วันที่ 18 ม.ค. 2563
ดูให้รู้ : ฝึกเด็กสู่คนคุณภาพ
ถ้าจะฝึกมารยาท และระเบียบวินัย ซึ่งเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับเด็ก ๆ คุณจะใช้วิธีไหน เราจะพาไปดูการฝึกเด็กในประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่เด็กเล็กระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับประถมศึกษา