ตอน"เที่ยงคืน"

วันที่ 18 ม.ค. 2563
ภาพยนตร์สั้นชุดหลักสูตร โตไปไม่โกง จาก GTH ตอน"เที่ยงคืน"
นำแสดงโดย ท็อบแท็บ ณภัทร โชคจินดาชัย